جستجوی پیشرفته

جاعودی 

جاعودی

عود یا داربوی، تکه چوبیست بریده شده از درختی خاص که در کشور چین و هند می‌روید، و با سوزاندن آن دودی خوش‌بو از آن حاصل می‌شود. عود در کشورهایی چون چین و هند اغلب در آیین های مذهبی سوزانده می‌شود. عود از گذشته تاکنون در ایران نیز به عنوان خوش‌بو کننده محیط مورد استفاده قرار می گرفته است.

در این راستا فروشگاه دکوری ایرانیان تصمیم به عرضه تنوعی از جاعودی نموده است.