جستجوی پیشرفته

اسانس 

اسانس

به منظور خشبو کردن محیط کار، منزل، مکان های عمومی و ... می توان از اسانس های روغنی استفاده کرد.

اسانس هاس روغنی در شمع معطر ایرانیان دکور موجود است و همچنین مشتریان گرامی نیز می توانند از گروه لوازم شمع سازی تهیه بفرمایند.