جستجوی پیشرفته

شمع کلاسیک 

شمع کلاسیک

شمع های کلاسیک منبع نوری خوب و دارای مدت زمان سوخت بسیار خوبی هستند و از کیفیت سوخت ( بدون دود ) خوبی هم بهره دارند

به ازای هر سانتی متر حداقل 1 ساعت سوخت دارند، با خرید شمع از کیفیت و تنوع کالا بهره مند شوید