جستجوی پیشرفته

هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.

قلم کاری 

قلم کاری

قلمکاری هنر چاپ یا نقش زدن روی پارچه است و در حال حاضر اصفهان مرکز تولید قلمکاری ایران است.

به طور عمده پارچه قلمکاری پنج نوع است که عبارتند از: پارچه ابریشمی، کرباس، متقال، ململ حاج علی اکبری و چلوار.

از جمله نقوش در قلمکاری می توان از مناظر تاریخی، مینیاتور، شکار گاه، گل و بوته اسلیمی، کتیبه، تصاویر عشاق و .... نام برد.